Per 1 januari 2017 dienen de portokosten vooruit betaald te worden

Waarom vooruitbetaling van portokosten ?

Portokosten dienen vanaf januari 2017 met een voorschotnota voor de dag van verzending voldaan te worden. Dit omdat de verrekening van portokosten met de verspreider gebonden is aan zeer korte betalingstermijnen. Gezien de relatief hoge bedragen kan Scholma Print & Media de porto niet voorfinancieren.
De verrekening van de werkelijke kosten vindt dan op de eindfactuur - na verzending - plaats.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? stuur dan een e-mail naar h.ploeg@scholma.nl of bel 06-54635327