Subsidie van Provincie
Erkenning van de provincie Groningen! Men heeft de ingediende investeringsplannen voor de afdeling afwerking goedgekeurd en hiervoor een subsidie toegekend.
In de nieuwe snijstraat, die naar verwachting in 2017 komt, kan alle informatie die voor het drukken nodig is digitaal worden ingevoerd. Hierdoor kan er efficiënter gebruik worden gemaakt van papier. Meerdere orders kunnen op één vel worden gedrukt, zodat er minder papier, inkt en energie gebruikt hoeven te worden. De machine vergemakkelijkt ook het werk voor de medewerkers: ze hoeven minder handwerk te verrichten en minder te tillen.

‘Onze toekomstvisie en strategie toont een transformatie van drukkerij naar een toekomstbestendige ketenonderneming. De een kiest voor alleen drukken, volume en costleadership. Wij kiezen voor ketenintegratie, waaronder innovatieve aspecten, zoals bijvoorbeeld augmented reality (VEEEW.com) een voorname rol gaan spelen. Daarnaast willen we als groot formaat drukker met een breed portfolio af van aan elkaar geknoopte automatisering, waar vrijwel iedere drukker nog mee te maken heeft, en het geheel omvormen tot een gestroomlijnd industrieel proces. In dat plan is naast de vernieuwing ook onze regionale positie van Groningen op grafisch gebied opgenomen; Groningen was ooit een belangrijk grafisch centrum. In ons meerjarig investeringsplan staat welke investeringen er gedaan moeten worden en, hoe we de samenwerking gebruiken om de regionale positie te versterken. Dat plan is ingediend bij de provincie Groningen dat een investeringsprogramma heeft. Uit dat plan moet duidelijk blijken wat je biedt, waaronder o.a. innovatie, duurzaamheid, de voortrekkersrol, regionale bestedingen en werkgelegenheid. In dit veelomvattende plan is ook een investering in een efficiënte snijstraat beschreven. Hiervoor kende de provincie een subsidie toe van 50.000 euro, welke definitief is als Scholma Print & Media aantoonbaar aan alle voorwaarden voldoet. Dit wordt keurig gemeten.'